Taitoa ja läsnäoloa

Alexander-tekniikka on taidon oppimista. Sen avulla voit tulla tietoiseksi kehoasi ja mieltäsi vuosikausia rasittaneista tottumuksista - ja vapautua niistä.

Alexander-tekniikka on menetelmä kehittää tietoista itsenkäyttöä - miten olen, havaitsen ja reagoin - kaikessa mitä teen.

Haasteet, joita koen suhteessa toimintakykyyni - kuten oppiminen, esiintyminen, liikkuminen, tasapaino, ääni, hengitys - liittyvät usein tiedostamattomiin tottumuksiin, jotka häiritsevät kehon ja mielen tarkoituksenmukaista toimintaa.

Alexander-tekniikan työkalujen avulla tulen tietoisemmaksi siitä, miten käytän itseäni hetkestä hetkeen. Opin olemaan reagoimatta vanhalla totunnaisella tavalla ja totunnaisilla jännityksillä. Tämä mahdollistaa uuden oppimisen.

Alexander-tekniikka sai alkunsa tasmanialaissyntyisen näyttelijän, F. M. Alexanderin tutkimuksista 1890-luvulla.

Tekniikkaa voi käyttää kaikilla elämän alueilla, onhan käytössä aina sama instrumentti, eli minä itse.