ALEXANDER-TEKNIIKKA

Taitoa ja läsnäoloa

Alexander-tekniikka on menetelmä kehittää taitavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa tapaa käyttää itseäni kaikessa mitä teen.

Haasteet, joita koemme suhteessa toimintakykyymme (esim.  oppiminen, esiintyminen, liikkuminen, tasapaino, ääni, hengitys) aiheutuvat usein tiedostamattomista tottumuksista. Nämä tottumukset häiritsevät luontaista kehon ja mielen tasapainoa sekä kykyämme oppia.

Alexander-tekniikan työkalujen avulla tulen tietoisemmaksi siitä, miten olen ja reagoin - miten käytän itseäni hetkestä hetkeen.  Opin olemaan reagoimatta vanhalla totunnaisella tavalla ja totunnaisilla jännityksillä. Tämä mahdollistaa uuden oppimisen.

Alexander-tekniikka sai alkunsa tasmanialaissyntyisen näyttelijän, F. M. Alexanderin tutkimuksista 1890-luvulla.

Tekniikkaa voi käyttää kaikilla elämän alueilla, onhan käytössä aina sama instumentti, eli minä itse.