Koulutuksen valvonta

Moderointi


Koulussa käy vuosittain ulkopuolinen, tehtävään kouluttautunut moderoija arvioimassa opiskelijoiden edistymistä. Hän työskentelee opiskelijoiden kanssa ja arvioi heidän tilannettaan suhteessa opintojen vaiheeseen.

Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulun moderoijina toimivat Soile Lahdenperä ja Vertti Pöllänen. Soile ja Vertti ovat molemmat kokeneita opettajia ja Suomen Alexander-tekniikan opettajat Finstat ry:n moderointilautakunnan jäseniä.

Moderoinnin tarkoitus on tukea opiskelijoiden kehittymistä ammattitaitoiseksi Alexander-tekniikan opettajaksi. Tässä moderoija auttaa sekä opiskelijaa että kouluttajia.

Moderoija ei päätä opiskelijoiden valmistumisesta. Siitä päättävät koulun vakinaiset kouluttajat.

Finstat


Tampereen Alexander-tekniikan opettajankoulutus on Suomen Alexander-tekniikan opettajayhdistyksen Finstat ry:n hyväksymä ja valvoma. www.finstat.fi

Finstat muodostaa yhdessä toisten kansallisten Alexander-tekniikan opettajayhdistysten kanssa ATASin (Alexander Technique Affiliated Societies).

www.alexandertechniqueworldwide.org

ATASin jäsenyhdistykset sitoutuvat yhteisiin minimikriteereihin opettajankoulutuksen suhteen: koulutuksen kesto on vähintään 3 vuotta ja se sisältää vähintään 1600 tuntia (à 60 minuuttia) lähiopetusta. Koulupäiviä on viikossa 4-5, viikkotuntimäärä 12-20 tuntia, päivässä 3-4 tuntia. Opettaja-opiskelijamäärän suhde vähintään 1:5.


Valmistumisensa jälkeen opiskelija saa kaksi todistusta: ensimmäisen opettajakoululta, toisen Finstatista. Finstatin myöntämällä todistuksella opettaja voi päästä jäseneksi ja harjoittaa ammattiaan kaikissa muissakin ATAS-yhdistysten maissa.