Opettajankoulutus

Alexander-tekniikan opettajankoulutus on 3-vuotinen ammatillinen koulutus.

Se johtaa Alexander-tekniikan opettajan tutkintoon.

Koulun opiskelijoilla on Kelan myöntämä oikeus opintotukeen.

Koulutuksen rakenne


Kouluajasta 80% on käytännöllistä työtä: yksilöllistä ohjausta (ns. vuoroja), ohjattua yhteistyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Itsenäiseen työskentelyyn ohjaaminen tapahtuu yhteistyöskentelyn ja vuorojen aikana.

Käsilläohjaamisen opiskelu on olennainen osa koulutusta, toisesta lukukaudesta alkaen.

Loput 20% ovat tietoa ja taustaa: lähinnä keskusteluja, luentoja ja lukemista. Niiden merkitys on auttaa käytännöllisen taidon opiskelussa ja ymmärtämisessä.

Koulutus kestää kolme vuotta. Lähiopetusta on 30 viikkoa vuodessa, viitenä päivänä viikossa. Keskeinen osa opetuksesta on yksilöllistä ohjausta. Tampereen opettajakoulussa opettaja-opiskelijamäärän suhde on 1:2-4.

Lähiopetuksen lisäksi kouluvuoteen sisältyy 10 itsenäisen opiskelun viikkoa.

4-päiväinen opintosuunnitelma on myös mahdollinen, tällöin koulutuksen kesto on vastaavasti pidempi.

Koulutuksen tavoitteet


Koulun ja kouluttajien ensisijainen tavoite on auttaa ja mahdollistaa opiskelijoita oppimaan Alexander-tekniikkaa - ensiksi itseänsä varten, toiseksi oppiakseen opettamaan.

1. Opiskelija oppii ymmärtämään Alexander-tekniikan perusperiaatteet, keinot ja käsitteet - ja soveltamaan niitä elämäänsä. Hän tuntee Alexander-tekniikan historian ja tekniikan kehittymisen.

2. Opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti itsensä kanssa. Hän oppii kehittämään taitoaan ohjata itseään.

3. Opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti sekä itsensä että oppilaansa kanssa. Hän oppii välittämään Alexander-tekniikan periaatteita ja käytäntöä sekä sanallisesti että käsilläohjaamisen kautta, samalla kun hän pitää huolta itsensä ohjaamisesta. Hän oppii kehittämään tätä taitoaan.

4. Opiskelija kehittää kykyään kohdata oppilaansa, kuunnella, havainnoida ja vastata rakentavasti oppilaansa kysymyksiin.

Luottamus on Alexander-tekniikan opiskelussa kaiken A ja O. Luottamus kouluttajiin, itseeni ja tekniikan työkalujen / periaatteiden toimivuuteen. Tällainen luottamus voi kehittyä vain kokemuksen kautta, vähitellen. Sitä varten on uskallettava kokeilla, tutkia, onnistua ja epäonnistua, jatkaa. Opettajakoulu on paikka, joka mahdollistaa tämän rakentavalla tavalla.