Koulutuksen aikataulu

Kouluvuosi, kouluviikko


Kouluvuosi jakaantuu viiteen 8 viikon jaksoon. Jokaisessa jaksossa on ensin 7 lähiopetusviikkoa, jonka jälkeen on  viikko itsenäistä opiskelua. Lukukausia vuodessa on kaksi: kevätlukukaudella 24 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 16 viikkoa eli kaksi jaksoa. Vuodessa opetusviikkoja on siis 40, joista lähiopetusviikkoja 35.

Lisäksi koulutukseen kuuluu yksilöllinen 90 minuutin palautekeskustelu / yksityisoppitunti kerran kuuden viikon jaksossa (joita vuodessa x5).


Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu osallistua koulutukseen päivittäin työjärjestyksen mukaisesti sekä ilmoittaa viimeistään kolme kuukautta etukäteen, mikäli hänen opiskelusuunnitelmansa muuttuvat. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.


Lähiopetusviikkoina opetusta on neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin. Päivittäinen aikataulu 9.15-13.30 on valittu osin sillä perusteella, että junat tulevat Tampereelle kaikista suunnista noin klo 9.

Perjantaisin on itsenäistä opiskelua.


Tavallisen koulupäivän rakenne on kutakuinkin seuraava:

09.15 - 11.00 vuorot / oma työskentely
11.00 - 11.30 keskustelu / lukeminen / luento
11.30 - 12.00 kahvi / teehetki

12.00 - 12.30 yhteistyöskentely *

12.30 - 13.25 vuorot / oma työskentely

13.25 - 13.30 koulupäivän päättäminen


* Yhteistyöskentely tarkoittaa 15-30 minuutin jaksoa, jolloin tutkitaan jotakin ohjatusti ja yhdessä. Sen tarkoitus on tukea ja selkiyttää opiskelijan omaa itsenäistä työskentelyä. Havaintoharjoituksia, kokeiluja, At:n ns. proseduureja, jokapäiväisen elämän tilanteita. Pääsääntöisesti edetään järjestelmällisesti, kuitenkin huomioiden opiskelijoiden tilanteet ja tarpeet.

Tavallisten koulupäivien lisäksi on myös toisenlaisia koulupäiviä. Aika ajoin seikkailemme - joskus hetken, joskus tunnin, joskus koko koulupäivän - soveltamassa Alexander-tekniikkaa johonkin toimintoon, taitoon tai erityisalaan.


Itsenäisen opiskelun päivinä ja viikkoina opiskelijat tekevät annettujen ohjeiden mukaisesti sekä käytännöllisiä että teoreettisempia tehtäviä. Jälkimmäisiin kuuluu lukemisen ja videoiden analysoinnin lisäksi myös kirjoitustehtäviä, havaintoharjoituksia, käsitteiden analysointia, esitelmien / opetustilanteiden valmistelua ym.

Kolmessa vuodessa tulee viikkoja yhteensä 120, joista lähiopetusta 105 viikkoa.

Päiviä kolmessa vuodessa on 600, joista lähiopetusta 420 päivää.

60 minuutin lähiopetustunteja sisältyy koulutukseen vähintään 1700 (45 minuutin oppitunteina 2270).


Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa koulutus on suunniteltu kestämään kolme vuotta.
Ylimääräisetkin opiskelujaksot ovat mahdollisia.

Mikäli kouluttajat katsovat opiskelijan tarvitsevan ylimääräisiä opiskelujaksoja, siitä keskustellaan hänen kanssaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.


Kouluvuoden aikataulut


Kevään 2024 jaksot:

8.1. - 1.3.

4.3. - 26.4.

29.4. - 21.6.


Syksyn 2024 jaksot:

26.8. - 18.10.

21.10. - 13.12.


Kevään 2025 jaksot:

7.1. - 28.2.

3.3. - 25.4.

28.4. - 20.6.


Syksyn 2025 jaksot:

25.8. - 17.10.

20.10. - 12.12.


Kevään 2026 jaksot:

5.1. - 27.2.

2.3. - 24.4.

27.4. - 19.6.


Syksyn 2026 jaksot:

24.8. - 16.10.

19.10. - 11.12.