ALEXANDER-TEKNIIKKA

Koulutuksen aikataulu

Kouluvuosi, kouluviikko


Kouluvuosi jakaantuu viiteen 6 viikon jaksoon. Lukukausia vuodessa on kaksi: kevätlukukaudella 18 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 12 viikkoa eli kaksi jaksoa. Vuodessa opetusviikkoja on siis 30.

Lisäksi koulutukseen kuuluu yksilöllinen 90 minuutin palautekeskustelu / yksityisoppitunti kerran kuuden viikon jaksossa (joita vuodessa x5).

Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu osallistua koulutukseen päivittäin työjärjestyksen mukaisesti sekä ilmoittaa viimeistään kolme kuukautta etukäteen, mikäli hänen opiskelusuunnitelmansa muuttuvat. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.

Kouluviikkoina opetusta on viitenä päivänä viikossa, maanantaista perjantaihin. Päivittäinen aikataulu 9.30-13.30 on valittu osin sillä perusteella, että junat tulevat Tampereelle kaikista suunnista noin klo 9.

Tavallisen koulupäivän rakenne on kutakuinkin seuraava:

09.30 - 11.00 vuorot / oma työskentely
11.00 - 11.30 yhteistyöskentely
11.30 - 12.00 kahvi / teehetki

11.45 - 12.30 keskustelu / lukeminen / luento

12.30 - 13.25 vuorot / oma työskentely

13.25 - 13.30 koulupäivän päättäminen


* Yhteistyöskentely tarkoittaa 15-30 minuutin jaksoa, jolloin tutkitaan jotakin ohjatusti ja yhdessä. Sen tarkoitus on tukea ja selkiyttää opiskelijan omaa itsenäistä työskentelyä. Havaintoharjoituksia, kokeiluja, At:n ns. proseduureja, jokapäiväisen elämän tilanteita. Pääsääntöisesti edetään järjestelmällisesti, kuitenkin huomioiden opiskelijoiden tilanteet ja tarpeet.

Tavallisten koulupäivien lisäksi on myös toisenlaisia koulupäiviä. Aika ajoin seikkailemme - joskus hetken, joskus tunnin, joskus koko koulupäivän - soveltamassa Alexander-tekniikkaa johonkin toimintoon, taitoon tai erityisalaan. Esimerkiksi äänenkäyttö, laulu, esiintyminen, kirjoittaminen, päätetyö, juoksu, uinti, soutu, ratsastus, ym. ym.

Kolmessa vuodessa tulee viikkoja 90, päiviä 450, 60 minuutin lähiopetustunteja 1710 (45 minuutin oppitunteina 2280).

Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa koulutus on suunniteltu kestämään kolme vuotta, mikäli opiskelija seuraa suositeltua 5-päiväistä opintosuunnitelmaa.
Ylimääräisetkin opiskelujaksot ovat mahdollisia.

Jos kouluttajat katsovat opiskelijan tarvitsevan ylimääräisiä opiskelujaksoja, siitä keskustellaan hänen kanssaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

4-päiväinenkin opintosuunnitelma voi olla mahdollinen, tällöin koulutuksen kesto olisi vastaavasti pidempi.


Kouluvuoden aikataulu


Syksyn 2020 jaksot: (kukin jakso 6 viikkoa)

31.8. - 9.10.

26.10. - 4.12.

Kevään 2021 jaksot:

11.1. - 19.2.

8.3. - 16.4.

3.5. - 11.6.

Syksyn 2021 jaksot:

30.8. - 8.10.

25.10. - 3.12.