Miksi Alexander-tekniikkaa?

Toimintakyvyn optimointi


Haasteet suhteessa toimintakykyyn liittyvät yleensä tiedostamattomiin tottumuksiin, jotka häiritsevät kehon ja mielen tarkoituksenmukaista toimintaa. Alexander-tekniikan avulla voit tunnistaa ja purkaa tällaisia tottumuksia.

Turha ponnistelu jää pois.

Opit vastaamaan haasteisiin taitavammin ja tarkoituksenmukaisemmin.

Kestävyytesi paranee, havaintokykysi kehittyy ja löydät keinoja käsitellä esiintymisjännitystä ja vapauttaa luovuuttasi. 

Opit ymmärtämään hyvän koordinaation perustan. Opit sekä havainnoimaan oppimisprosessiasi että vaikuttamaan siihen positiivisesti.

Monentasoiset esiintyvät taiteilijat ja urheilijat ympäri maailmaa soveltavat Alexander-tekniikkaa harjoitteluunsa. Sitä myös opetetaan monissa taideoppilaitoksissa.

Terveys ja hyvinvointi


Alexander-tekniikan käyttö auttaa tunnistamaan, ehkäisemään ja purkamaan tarpeetonta jännittämistä ja huonoa tasapainoa ... kuten myös monia koordinaatioon ja liikkumiseen liittyviä ongelmia; selkäkipuja, lihas- ja nivelvaivoja, hengitys- ja ääniongelmia, oppimisvaikeuksia sekä stressiperäisiä tiloja. 

Menetelmän käyttäminen helpottaa kuntoutumista leikkauksen, vammautumisen tai sairauden jälkeen. Sen käyttö auttaa raskausaikana ja synnytyksessä. Alexander-tekniikalla voit parantaa kykyäsi kohdata stressiä ja kipua, ja saada selviytymistaitoja kroonisen sairauden tai vammaisuuden kanssa elämiseen.

Itsensä kehittäminen


Alexander-tekniikka antaa työkaluja elämänmittaiseen oppimiseen. Sitä voi käyttää tietoisuuden ja itsetuntemuksen kehittämiseen.