Ihmisen potentiaalista

10.09.2021

Human potential unlimited - ihmisen rajoittamaton potentiaali. Tampereen yliopiston slogan sai minut miettimään ihmisen potentiaalia ja keinojamme olla rajoittamatta sitä.

Kun lapsi syntyy hänellä on jo monia taitoja. Hän pystyy olemaan yhteydessä ympäristöönsä aistiensa kautta ja kertomaan tarpeistaan ympärillään oleville ihmisille kehollaan ja äänellään. Lapsi aistii koko itsellään ja myös viestii koko itsellään. Koko potentiaali on käytössä suhteessa omaan itseen ja ympäristöön, jotka ovat lapsen kokemuksessa yhtä.

Lapsen kasvaessa taidot moninaistuvat ja itsenäinen liikkuminen mahdollistuu. Tämä kaikki tapahtuu tiedostamattomasti, aistien kautta kiinnostuen ja sitä kautta ohjautuen. Vieläkin aistien ja kehon potentiaali on käytössä, mutta vähitellen lapsen kiinnostuksen ollessa ensisijaisesti ulkoisessa hän alkaa menettää kosketustaan omaan itseensä, omaan sisäiseen potentiaaliinsa.

Koska käytössä ei ole tietoisia keinoja rakentavasti pysähtyä ja havaita mitä itsessä on tapahtumassa samaan aikaan kun havainnoi mitä ympäristössä tapahtuu kasvava lapsi alkaa toistaa samoja selviytymismalleja. Kun hän koulussa opettelee kirjoittamaan hän puristaa kynää samalla pidättäen hengitystään ja jännittäen leukaansa ja jalkojaan. Kaikki tämä rajoittaa hänen potentiaaliaan. Ja koska hän ei ole siitä tietoinen ärsykkeen ja reaktion väliin on mahdotonta päästä. Tässä kohtaa voimme puhua jo automaatiosta - tottumuksesta.

Tottumus ei koskaan ole yksittäinen vain kirjoittamiseen tai laulamiseen liittyvä, vaan samanlainen itsen käytön tapa on mukana koko ajan. Vaativa tekeminen tuo tottumuksen voimakkaammin esiin, ja silloin tietoisuuden kynnys mahdollisesti ylittyy. Huomaamme laulaessamme että henki ei kulje ja leuka jännittyy. Rakentavan pysähtymisen ja havainnoinnin kautta huomaamme, että kyse on kokonaisvaltaisesta ilmiöstä, joka rajoittaa potentiaaliamme koko ajan, ei vain laulaessamme.

Alexander-tekniikan keinoja käyttäen on mahdollista tulla kosketuksiin omien rajoittavien tottumusten ja sitä kautta oman rajoittamattoman potentiaalin kanssa - hetkestä hetkeen.