Kehityksestä ja keinoista

08.02.2023

"Uskomus siitä, mitä voit tehdä (kehollasi) on totunnaista lihasjännitystä."

Pienet lapset näyttävät nauttivan joka hetkestä käyttäessään kehoaan. Uusia asioita tutkiessaan ja opetellessaan he ovat lannistumattomia, koska heillä ei ole vielä kokemusta siitä, että he eivät pystyisi johonkin haluamaansa. Aikuisen ihmisen tekemiseen liittyy suorittaminen, ja oman itsen käyttöön liittyvä nautinto näyttää puuttuvan. Mihin se siis häviää?

Kasvaessamme meidän on mukauduttava ulkoa tuleviin käyttäytymismalleihin ja samalla hukkaamme yhteyden omaan itseemme. Opimme selviytymismalleja, jotka lukitsevat kehomme luontaista virtaavuutta ja kehon ja mielen yhteyttä. Hammasta purren suoritamme kaikkea jota teemme: kirjoittamista, lukemista, liikkumista, laulamista... Kaikessa ovat läsnä samat ylimääräiset jännitykset, jotka estävät tehokasta oppimista ja ajan myötä muuttuvat niin voimakkaiksi tottumuksiksi, että ne uhkaavat myös terveyttämme esim. selkäkipujen tai ahdistuksen muodossa.

Jos meille annettaisiin ulkoisen havainnointiin perustuvan perinteisen opetuksen lisäksi tietoisia keinoja, joilla havainnoida ja jättää itseämme rauhaan toiminnan keskellä voisimme pyrkiä kohti potentiaaliamme avoimin asentein. Alexanderin "Constructive conscious control" kuvaa epäsuoraa menetelmää, jolla pystymme havainnoimaan meissä meneillään olevia prosesseja (aistikentän avautuminen/sulkeutuminen, kehon avautuminen/suojautuminen) ja ohjaamaan niitä tietoisesti rakentavaan suuntaan. Hallinta ei tässä tarkoita toiminnan suoraa kontrolloimista, joka on tavallinen, suorittava tapa tehdä asioita. Kun suoritamme, emme pysty olemaan samaan aikaan tietoisia esim. ympärillämme olevasta tilasta, hengityksemme virrasta tai jalkapohjiemme kontaktista maahan. Kun Alexander-prosessin kautta mahdollistuu itsen ja ympäristön aistiminen samanaikaisesti, myös toiminnan keskellä, olemassa olemiseen ja kaikkeen tekemiseen liittyvä luontainen nautinto palaa. Olen läsnä itsessäni ja samalla ympäröivässä maailmassa. Kuin joskus kauan sitten.