Tuntemusten tulkinnasta

28.01.2021

Aistitaju määrää käsittämistä - et voi tehdä oikeaa arviota, jos käyttämäsi instrumentti on väärässä.

Jo lapsuudestani muistan, että kaikki kipuni ja vammani tuntuivat usein tulevan vasemmalle puolelle kehoani. Vasen puoleni tuntui ikäänkuin jäykemmältä ja heikommalta kuin oikea puoleni.

Tutustuessani Alexander-tekniikkaan huomasin, että minulla oli voimakas tottumus kallistaa päätäni vasemmalle. Kun opettajan ohjauksessa jännitin kaulaani vähemmän ja pääni ei enää ollut yhtä vinossa, se tuntuikin olevan voimakkaasti kallistuneena oikealle. Se tuntui minusta oudolta, jopa väärältä. Tottumukseni olla tietyllä tavalla saneli siis sen, miltä oma olemiseni ja toimimiseni minusta tuntui.

Alexander-tekniikan avulla on mahdollista tulla tietoiseksi totunnaisesta tavasta olla ja reagoida, ja sen kautta vähitellen virittää omaa instrumenttia eli itseä toimimaan tarkemmin ja tarkoituksenmukaisemmin.

*Opin, että se miten automaattisesti tulkitsen tuntemaani (aistitajuni) on sidoksissa aikaisempaan kokemukseeni ja tottumuksiini, eikä minun ole mahdollista tehdä luotettavaa tulkintaa pelkästään tuntemukseni kautta

*Opin, että pysähtymällä rakentavasti minun on mahdollista tarkastella tuntemustani ilman, että minun on pakko automaattisesti reagoida totunnaisella tavalla ja palata siten myös totunnaiseen tapaani jännittää

*Opin, että missä tahansa tilanteessa minun on mahdollista tuoreesti valita reaktiotapani, tämä mahdollistaa uuden, vielä tuntemattoman potentiaalin

Mikä on sinun kokemuksesi tottumusten vaikutuksesta tuntemusten tulkintaan?

t. Katja